Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2018

freakish
19:27
1698 3313 390
Reposted from4777727772 4777727772 viacorvax corvax
freakish
19:27
2156 c140 390
Reposted fromMiziou Miziou viablaxkseoul blaxkseoul
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel

July 13 2018

19:05

February 21 2018

20:28

October 25 2017

freakish
15:20
9209 117c 390
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viavstane vstane
freakish
15:11
0663 cc0b 390
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viavstane vstane
freakish
15:11
6320 2610 390
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viavstane vstane
freakish
15:11
6735 dab1 390
Reposted fromnyaako nyaako viavstane vstane
freakish
15:10
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viavstane vstane
freakish
15:10
4785 5962 390
Reposted fromnyaako nyaako viavstane vstane

September 22 2017

09:18

June 20 2017

freakish
18:59
Tymczasem nie widać żadnych emocji w tysięcznych kurwach naszych codziennych. Słabnie też siła rażenia w chujniach powszechnych i pierdoleniach ogólnych
— Zapomniane Słowa
Tags: cytaty quotes
Reposted bynysquireverentiaa

June 06 2017

18:54

May 16 2017

20:14
7592 93ba 390
Reposted bykaat kaat
20:13
But my words become stained with your love.
You occupy everything, you occupy everything.
— Pablo Neruda (via quotemadness)
Reposted byjojinthesun jojinthesun
20:13
7593 ab80 390
Reposted byaequitas aequitas
20:11
7594 e74d 390

millivedder:

Abandoned Road

Prints

Reposted bykaatjacoszekaequitasmalajnainalekkaprzesadacorvaxxwyczesanagitaraxalissLuukkaZoonk11abandronedBabsonrurkyespererseaweedtentacleguybluedressjanuschytrusLightStepToNowherekokolokoseleneskinveronica-ogreywolfbehciohormezaUncommonSenseSilentForestatagazupabiskupaczeresniarybasferycznasomewhereonlyweknowexistentialHakatalaviesprawnythinkmorepoisonedivyblotindsternengluecksunakoxunforgetabledancingwithaghostlittlemouseolbaria
20:11
7595 d2a6 390

vividvega:

 Vivid Vega’s Best Selling Poetry Book, “Words That Kill” is available for $4 Tonight Only on Amazon: Click Here

Reposted bybeliveinme beliveinme
20:11
7597 5868 390

millivedder:

Rainforest

Reposted bykaat kaat
20:11
7598 fe46 390

hplyrikz:

Clear your mind here

Reposted bymalajnainamolotovcupcake12czerwcaschaafpelnaradosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...